top of page
FB_IMG_1591972231916.jpg

MAGISKA MÖTEN

Jag som driver Magiska möten har varit medial sedan barnsben. Jag har under åren gått flertalet kurser för att utveckla min förmåga vidare och kunna dela med mig av min gåva. Jag arbetar kanaliserat och inför en sittning går vi tillsammans igenom vad det betyder och vad du kan förvänta dig av ditt möte. Att hjälpa människor att hitta rätt väg och riktning i livet och hjälpa till med ett vidgat perspektiv till den resan är något som ligger mig varmt om hjärtat. Jag har en akademisk examen inom det pedagogiska fältet, så att se människor lära sig, växa och tillägna sig ny kunskap är en stor del av mitt liv och min livsväg. Det finns inga "rätt eller "fel" i våra upplevelser med det okända, det finns bara olika vinklar på hur vi ser och upplever det. Mitt arbete handlar om att förmedla kunskap, trygghet och bidra till ett möte som ger dig verktyg till att leva livet fullt ut, i din fulla potential. Naturligtvis är vårt möte konfidentiellt och inget som jag delar med någon annan. Jag tar både emot kunder i Skåne samt vägleder på distans, via telefon eller meet. Uppge i din bokning vilken typ av sittning som du önskar samt om du vill ha ett vanligt eller ett digitalt möte/telefonmöte. Vid husrensning och vid djurkommunikation så besöker jag kunden.

Jag följer medium förbundets etiska riktlinjer.

 Varmt välkommen med din bokning!

Hem: Om
Untitled

MAGISKA MÖTEN

Möten utan tid och rum

Välkommen till Magiska möten där du får ett möte utifrån dina behov och önskningar . Det kan vara att möta någon från andra sidan,din guide,din framtid eller ett tidigare liv. Det magiska mötet är till för dig så att du helas och får hjälp i ditt liv att hitta din inre röst och bli stärkt i ditt liv.

Hem: Välkommen

TJÄNSTER SOM MAGISKA MÖTEN ERBJUDER

Det vi erbjuder

Untitled

KANALISERAD VÄGLEDNING /MEDIAL SITTNING

I vårt kanaliserade möte så får du vägledning utifrån din nuvarande livssituation, varje möte är individuellt och bygger på dina behov i livet. Står du inför ett vägskäl i livet? Hur ser det ut för dig med arbete, kärlek och din livsväg? Jag tar kontakt med din guide och kontaktar andevärlden.  Jag använder mig av tarotkort, kanaliserad skrift och bilder.

               Pris:  700kr/30 min

IMG_20200625_170454_888.jpg

HUSRENSNING 

En husrening kan behöva göras när man känner att andevärlden kommer på besök utan att vara inbjuden. Det kan påverka sömn, mående, relationer och elektrisk utrustning. Kanske känner du av energier som inte är dina egna eller så känner du det som om du inte är ensam. En del upplever fysiska fenomen, som dörrar som öppnas och stängs, elektricitet som påverkas eller att någon rör eller flyttar på saker i hemmet. Då behöver man göra en husrensning för att se över vad för fenomen man har i sitt hem och hur man kan stabilisera energierna. Jag hjälper gärna till om du vill bli av med störande energier i ditt hem. En husrensning tar ofta några timmar och här arbetar jag inte på distans utan behöver komma ut och besöka hemmet.

    Pris: 2700 kr samt milersättning

Untitled

TAROT SITTNING

Jag använder tarotkort för att tolka och ge budskap till dig. Du kan välja mellan en Årsläggning, där vi ser vad det närmaste året har i beredskap för dig eller en Tarot sittning utifrån dina frågeställningar som du har i livet just nu.

                Pris 700 kr

Untitled

DJURKOMMUNIKATION 

Jag kommunicerar med ditt djur och ger dig svar på de frågor som du har.

Djuren kan tydligt ge oss meddelanden, tala om vad de oroar sig för, visa oss saker om sig själva, om sin hälsa, sin bakgrund... Det är den information du får när du kommunicerar telepatiskt med djuren. Och vi, i vår tur, får ofta råd och budskap till oss själva från djuren. 

De kan visa oss nya vägar, få oss att reflektera på ett nytt och annorlunda sätt.
De kan också fungera som guider och lärare för oss.
Inte minst så visar de oss vad villkorslös kärlek är!

          Pris 700 kr samt milersättning

Untitled

MEDIAL CIRKEL

Välkommen till Magiska mötens cirkelträffar. Vi möts en gång i veckan och tränar tillsammans på att väcka vår mediala sida. Alla är välkomna, både nybörjare och dig som har tränat en del tidigare. Vi startar varje pass med en enklare meditation, en kortare presentation av dagens ämne samt övar tillsammans.


             Pris 200kr/90 min

Untitled

REGRESSIONSTERAPI 

Jag guidar dig under djup avslappning till ett tidigare liv, barndomen eller annan livsupplevelse som du behöver bearbeta.

Under en regressionsterapi blir man guidad ner i hypnos, vilket är ett tillstånd då man är djupt avslappnad i kroppen samtidigt som ens medvetande är fokuserat på de inre upplevelser som man har. Man hamnar i ett förändrat medvetandetillstånd, där man bland annat kan få ta del av sitt undermedvetna som man annars har svårt att få tillgång till. Det är också här ens minnen från tidigare liv sägs finnas.

En regressionsterapi börjar oftast med en inledande samtal, där man får mer information om hur sessionen kommer att gå till och får möjlighet att ställa frågor. Sedan brukar man få lägga sig ner och kanske få lyssna på lite lugn musik, innan det är dags att bli vägledd ner i hypnos av terapeuten. Det är viktigt att veta att man när som helst kan ta sig ur hypnosen om man vill, och att man fortfarande är medveten om allt som händer i rummet där man befinner sig. 

Det är en fantastisk möjlighet att lära känna sig själv på djupet och utforska både dåtid och nutid och frigöra gamla mönster och trauman.

  Regressionsterapi  1200:-

Untitled

KURSER 

Helgkurser i medial utveckling. Kontakta mig för mer info om kurserna.

Kurs 1 är grunden för kurserna, efter den kan du gå kurserna i vilken ordning som du vill.

Ny kursstart Kurs 1

Höst 2024 Skåne

Kursinnehåll Kurs 1

I den första kursen så har vi fokus på din egen utveckling, din mediala förmåga, ditt heliga kontrakt och ditt syfte.

När vi utvecklas medialt och andligt är det viktigt att du arbetar med dig själv och stärker dig själv så att du kan öppna upp din kanal och lära känna din egen medialitet.

Du kommer att kunna hjälpa dig själv och andra med din förmåga så det är viktigt att du får tid att hitta din egen väg. För att kunna utvecklas till din fulla potential är det viktigt att du kan reflektera över dina livsval och din personliga utveckling.

Under första kurshelgen tränar vi upp vår förmåga och prövar olika tekniker. Vi får möta vår guide, våra andliga vägledare och träna på energiutbyte. 

Vi lär oss om vår energikropp, auran och hur vi kan känna av och tolka auran. Vi lär oss tolka färger, symboler och prövar på tarotkort och kristaller. Vi kommer att vidga våra kunskaper genom föreläsningar, diskussioner och övningar.

Inga förkunskaper behövs.

 Lunch och fika ingår i kursen.

  Kostnad 2700 kr

Anmälan och frågor görs till magiskamoten@gmail.com.

Varmt välkommen med din anmälan!

Fortsättningskurser


Vill du fortsätta att utveckla din förmåga vidare och fördjupa dina kunskaper om dig själv och din medialitet?

Andevärlden

Höst 2024 Skåne

Denna  kurshelg har vi fokus på att fördjupa vår förmåga att kanalisera och genom övningar och upplevelser så utvecklar vi vår förmåga vidare och vi går på djupet i vårt inre.

Vår medialitet utvecklas genom att vi stärker vår kanal och får ett närmare samarbete med vår guide.

Vi kommer att pröva olika tekniker och ni får lära er grunderna inom tarot och vi kommer att arbeta med andevärlden, vi tränar på att länka, ta kontakt och tolka informationen som vi får från andevärlden.

Vi arbetar vidare med vårt eget symbolspråk och tränar på kanaliserad skrift. Vi fördjupar våra kunskaper kring oss själva och vår egen inneboende kraft samt utökar vår kunskap kring vår medialitet och förmåga.

Vi kommer att vidga våra kunskaper genom föreläsningar, meditationer, diskussioner och övningar.

Kurskostnad 2700 kr

Kursen sträcker sig över två dagar och

lunch och fika ingår i kursavgiften.

Anmälan och frågor sker till magiskamoten@gmail.com

Varmt välkommen med din anmälan!

        


 Andevärlden, seans och healing 

Höst 2024 Skåne


Denna kurshelg har vi fokus på att fördjupa vår förmåga ytterligare att kanalisera och genom övningar och upplevelser så utvecklar vi vår förmåga vidare och vi går på djupet i vårt inre.


Vår medialitet utvecklas genom att vi stärker vår kanal och får ett närmare samarbete med vår guide, vårt andliga team och ljusvarelser. 


Vi kommer att pröva olika tekniker och ni får lära er grunderna inom andemålning och vi kommer att arbeta vidare med andevärlden, vi tränar på att länka, ta kontakt och tolka informationen som vi får från andevärlden. Nu tränar vi mer på att få fram klar och tydlig information. Ni kommer att träna mer på plattformsteknik och att ha storseans. Ni kommer även en att fördjupa er förmåga att resa på tidslinjen, att bli säkrare på psykometri och på olika typer av avläsningar. 


Vi arbetar vidare med vårt eget symbolspråk och tränar vidare på kanaliserad skrift. Vi fördjupar våra kunskaper kring oss själva och vår egen inneboende kraft samt utökar vår kunskap kring vår medialitet och förmåga.

Vi kommer även att utveckla vår förmåga vidare med healing, energier, distanshealing och hur vi kan arbeta med healing som läkning  


Vi kommer att vidga våra kunskaper genom föreläsningar, meditationer, diskussioner och övningar.


Förkunskaper:


Alla som har gått kurs 1 är välkomna att anmäla sig.


Kurskostnad 2700 kr

Kursen sträcker sig över två dagar och lunch och fika ingår i kursavgiften.

Anmälan och frågor sker till magiskamoten@gmail.com

Varmt välkommen med din anmälan!

Framtiden, guider och ljusvarelser

Höst 2024 Skåne

I den här kursen arbetar vi med de lite högre energierna, med våra guider och vårt spirituella team, vi tränar på att ta kontakt med änglar och ljusvarelser. Vi läser av framtid och tränar på att resa på tidslinjen. Vi aktiverar ditt högre medvetande och tar kontakt med källan till all kraft och arbetar vidare med att utveckla din mediala förmåga att kanalisera och hitta dina inneboende krafter. Vi kommer att använda oss av olika tekniker, tarot, meditationer, övningar och samtal.


Förkunskaper krävs, alla som gått kurs 1 är välkomna.

Kostnad 2700kr

Kursen sträcker sig över helgen och det ingår fika och lunch. Anmälan och frågor görs till magiskamoten@gmail.com.

Varmt välkommen med din anmälan!Regressionkurs- Tidigare liv


 Höst 2024 Skåne

Är du nyfiken på ditt förflutna och vilka resor din själ har gjort innan du hamnat här?

Vill du veta mer om livet före eller livet mellan liven?

Vi kommer att arbeta med dina tidigare liv och lösa upp dina blockeringar och livsöden som står i vägen för ditt nuvarande liv.

Vi ser på livsmönster, livsval och hur vi kan bearbeta tidigare liv för att öka livskvalitén och livskraften i våra nuvarande liv. Vi kommer även att träna på att kanalisera och hitta vår inre röst och vägledning.

Tillsammans gör vi resan i vårt inre och arbetar med våra tidigare liv och hittar vår inre guidning i vårt nuvarande liv. Med hjälp av meditationer och övningar och diskussioner så kommer vi att arbeta med våra tidigare inkarnationer och hur de påverkar oss.

Inga förkunskaper behövs.

Kostnad 2700 kr

Kursen sträcker sig över två dagar och det ingår fika och lunch.

Anmälan och frågor görs till magiskamoten@gmail.com.

Varmt välkommen med din anmälan!

Husrensning

Kursstart  Höst 2024 Skåne

Är du nyfiken på att besöka ett hemsökt hus och möta de energier som finns där? Vill du lära dig att känna igen energier som kan finnas i hus och rensa ut energier som inte ska finnas kvar där? Att lära sig skillnaden mellan platsminnen och ande kontakt?


Under kursen kommer vi att träna på att förstå och lära vilka energier man kan möta under en husrensning och hur man kan känna skillnad på de olika typerna av energier. Vi tränar på hur man kan rensa ut oönskad energi från ett hem och hur man kan skapa en lugn och trygg atmosfär. Vi kommer att besöka olika platser där man får möjlighet att pröva på och känna av de energier som kan finnas på hemsökta platser och kraftplatser. Vi får även träna på olika tekniker och verktyg i hur man ska göra för att skydda sig och hemmet från oönskad aktivitet samt träna på att kommunicera med olika typer av ande kontakt.

Vi kommer utveckla och stärka vår medialitet och vår kommunikation med andevärlden, våra guider och vårt andliga team. Vi kommer att träna och stärka vår kontakt med andevärlden och att tolka de budskap som vi får till oss. Vi kommer att arbeta med platsminnen, psykometri, ande kontakt, tidsminnen och bli säkrare på kanaliserad skrift.

Vi kommer att vidga våra kunskaper genom föreläsningar, meditationer, diskussioner samt praktiska övningar.

Förkunskaper som krävs är att ha gått kurs 1.

Kurskostnad 2700 kr

Kursen sträcker sig över två dagar och lunch och fika ingår i kursavgiften.

 Anmälan och frågor sker till magiskamoten@gmail.com.

Varmt välkommen med din anmälan!

Djurkommunikation

Höst 2024 Skåne

Untitled

ATHENAS BLUE RAY HEALING

Athinas Blue Ray Healing är en kraftfull healing. Den helar och läker dig på flera olika plan, ur djupet av dig själv. Den balanserar dina chakran och ger en ”karmic-release” det vill säga den helar och läker även de obalanser du haft med dig in i detta liv.

Healingen startar vid vår behandling för att sedan pågå i flera månader.

Athinas Blue Ray Healing kan utföras även via distans.


Athinas Blue Ray Healing 777 kr

Untitled

ATHINAS BLUE RAY ACTIVATION

Vid en Athinas Blue Ray Activation så aktiveras dina 12 chakran, hela vägen upp till den högsta källan. Det aktiverar dina blueprints, dina själsminnen och den visdom som du tillägnat dig i detta och tidigare liv.


Denna behandling kan utföras på plats eller via distans.Pris 1 777 kr 

Untitled

PODDEN MAGISKA MÖTEN

Jag driver även podden magiska möten tillsammans med Caroline där vi pratar om våra möten med det okända och vår andliga resa. Du når oss på instagram under podden magiska moten.

Träd.jpg

 VÄGLEDNING FRÅN DIN GUIDE

Här får du ett möte med din guide och budskap som du behöver i livet just nu. Jag målar ett porträtt av din guide och ger dig vägledning i kontakten med din guide. Du kan även ställa frågor och få svar från din guide.

             700 kr/30 min

Hem: Tjänster
Untitled

HÖR AV DIG

Magiska möten strävar efter att överträffa dina behov. Har du frågor, kommentarer eller andra ärenden? Vi ser alltid fram emot direkt kundkontakt, så tveka inte att höra av dig till oss när som helst.

Tack för ditt meddelande!

Hem: Kontakt
20210516_092503.jpg

AKTUELLT


Nya kursstarter i höst, datum kommer i augusti men det går bra att anmäla sitt intresse redan nu om det finns en kurs som du önskar att gå. 

Kurs 1 startar i september.

Varmt välkommen!


Hem: Om
bottom of page